Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Λογαριασμός: 240  440 127 14
IBAN: GR540110 2400 0000 2404 4012 714
SWIFT: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Λογαριασμός: 5264 065408 967
IBAN: GR98 0172 2640 0052 6406 5408 967
SWIFT: PIRBGRAA