*Η χρέωση του γεμίσματος των μαξιλαριών είναι :

  • Διάσταση 43Χ43 3,50 ευρώ
  • Διάσταση 30Χ50 3,30 ευρώ
  • Διάσταση 50Χ50 3,70 ευρώ
  • Διάσταση 60Χ60 5,40 ευρώ