Τα προϊόντα προσφοράς και τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί, κατόπιν συνεννόησης παράγονται σε συγκεκριμένες ποσότητες με νέες τιμές.